TragChu [56791]
16/09/2019 9:50:52 PM

Giúp em mấy bài này với ạaaa

Xác suất - thống kê 1 câu trả lời 400 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 21:54 16-09-2019

Vted năm nay chưa dạy xác suất thống kê nên chưa giúp được em rồi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.