I'mftuerk58 [67493]
23/10/2018 9:01:16 PM

tìm giao điểm với ox ?

Toán Học 1 câu trả lời 1056 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Bùi Đức Nhật [33264] 22:15 23-10-2018

2 giao điểm nhé bạn, dựa vào bảng biến thiên thấy được f(a) là yct, f(c) là ycđ, mà tích yct.ycđ <0 nên Ox f(a) và f(c) nằm về 2 phía Ox, đồ thị có dạng như này

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.