huy2610 [33427] Đã mua 1 khóa học
13/11/2019 9:45:37 PM

Giúp e bài này với ạ

 chứng minh giá của 3 vecto cùng song song với 1 mặt phẳng thì 3 vecto đó đồng phẳng

Toán Học 0 câu trả lời 409 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.