Lê Minh Tài [36835] Đã mua 1 khóa học
04/12/2018 10:18:41 AM

Đồ thị tiếp xúc parabol

Cho hàm số y=f(x)=x^3-3(m-1)x^2+(3m^2-4m-1)x-m^3+2m^2-m-1 có đồ thị tiếp xúc với một parabol cố định, biết đồ thị tiếp xúc parabol tại 2 điểm cố định A, B trong đó B là tiếp điểm. Khi đó khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là bao nhiêu?

Toán Học 0 câu trả lời 1670 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.