Bùi Thu Mây [935]
04/01/2019 10:27:44 AM

Câu 52 (10 Điểm) - Q566567676 Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 01)

Cho e hỏi chỗ khoanh đỏ là ntn vậy ạ.Làm sao mà chọn đc hệ số như vậy ạ

Toán Học 0 câu trả lời 1061 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.