Cư Yết [64785] Đã mua 3 khóa học
04/01/2019 3:11:56 AM

Q924133112 - Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 02)

 lời giải từ dòng thứ 2 trở đi em không hiểu ạ. mod giải thích giúp em được không ạ

Toán Học 2 câu trả lời 994 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Cư Yết [64785] Đã mua 3 khóa học 11:18 12-01-2019

Cảm ơn cậu a.

0
Lời giải
Đã ghim
Đào Việt Tân [18056] Đã mua 4 khóa học 09:19 06-01-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.