Cư Yết [64785] Đã mua 3 khóa học
04/01/2019 1:09:38 PM

Q441466432 - Thi Online - Biện luận nghiệm của phương trình dựa vào bảng biến thiên và đồ thị hàm số (Đề số 02)

 pt khoanh đỏ giải như nào ạ?

Toán Học 0 câu trả lời 853 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.