Đặng Thành Đạt [129687] Đã mua 1 khóa học
22/07/2021 7:44:47 PM

Cho em hỏi câu này với ạ

Phép quay biến đường thẳng d: x+2y-3=0 thành đường thẳng d': 2x+y-1=0 với góc quay a (alpha) (0<a<pi/2). Tính a (alpha)

Toán Học 1 câu trả lời 277 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:07 22-07-2021

Đường thẳng $d:x+2y-3=0$ có một vecto pháp tuyến $\overrightarrow{n_1}=(1;2)$. Đường thẳng $d':2x+y-1=0$ có một vecto pháp tuyến $\overrightarrow{n_2}=(2;1)$.

Ta gọi góc giữa hai đường thẳng $d,d'$ là $\varphi$ thì $\cos\varphi= \dfrac{|2+2|}{\sqrt{1+4}.\sqrt{1+4}}=\dfrac{4}{5}.$ 

Do đó $\alpha =\arccos\dfrac{4}{5}.$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.