vted-er2k2 [23919]
15/01/2020 8:42:48 PM

cho e hỏi câu này ạ . e cảm ơn.

cho hàm số y=f(x) tm f(x).f'(x)=3x^5+6x^2 .Biết f(0)=2 .Tính f(2)^2

Toán Học 2 câu trả lời 189 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 23:12 15-01-2020

Lấy tích phân trên đoạn [0;2] hai vế. Em xem bài 11 của chương TP đi.

0
Lời giải
chiadu [65643] 10:31 01-04-2020

 

Hello anh em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.