vted-er 2k4 [23919]
15/01/2020 8:42:48 PM

cho e hỏi câu này ạ . e cảm ơn.

cho hàm số y=f(x) tm f(x).f'(x)=3x^5+6x^2 .Biết f(0)=2 .Tính f(2)^2

Toán Học 2 câu trả lời 348 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
chiadu [65643] 10:31 01-04-2020

 

Hello anh em

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:12 15-01-2020

Lấy tích phân trên đoạn [0;2] hai vế. Em xem bài 11 của chương TP đi.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.