hung1555555555 [115334]
15/11/2020 7:19:44 PM

Cho e hỏi bài này làm sao vậy ạ. Em cảm ơn

ột nhà sản xuất tiêu thụ sản phẩm trên thị trường cạnh tranh với giá 20 USD. Cho biết hàm sản xuất Q=12L23 với giá thuê lao động là 40USD. Hãy xác định mức sản lượng cho lợi nhuận tối đa.

Giải tích 0 câu trả lời 435 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.