hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học
01/03/2023 8:18:57 PM

Bài này làm ntn ạ?

 

Toán Học 1 câu trả lời 254 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 02:09 03-03-2023

Đề bài phát biểu tối nghĩa chỗ phần nhô ra nên làm khó học sinh

Em xem chi tiết tại đây nhé: https://askmath.vn/cau-hoi/cho-hai-khoi-hop-chu-nhat-co-cung-kich-thuoc-10x18xm-duoc-dat-hai-ben/ac5e5629-4655-429e-bc0f-4461fcb2ca13

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.