Mi [111923] Đã mua 1 khóa học
12/12/2020 11:39:51 PM

Ai giúp mình bài này với

Toán Học 1 câu trả lời 363 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 00:06 13-12-2020

Viết P1 chứa d1, song song d2

Viết P2 chứa d2, song song d1.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.