Nguyễn Hoàng Hải Lam [15404] Đã mua 1 khóa học
11/01/2019 5:23:46 PM

Từ dòng trên thêm bớt thế nào để ra chỗ gạch đỏ vậy ạ? Em cảm ơn

Toán Học 1 câu trả lời 565 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 21:29 11-01-2019

Em thêm 8 lần số 0=gt dòng đầu ý.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.