Unset [94749]
04/05/2020 9:12:29 AM

Thầy ơi giải giúp em với ạ

Toán Học 3 câu trả lời 216 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Lê Phương Thảp [90455] Đã mua 1 khóa học 21:26 04-05-2020

Do fx>= -2 suy ra 2fx >=-4 suy ra 2fx +4 >=0 mà có m luôn dương theo giả thiết, do đó cái ngoặc ở trong phá được còn cái ngoài thì làm bình thường thôi bạn

1
Lời giải
Đỗ đại học [63606] 16:13 04-05-2020

B bạn

 

1
Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 20:35 04-05-2020
1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.