Như Quỳnh Vũ [80692]
20/04/2020 2:46:14 PM

Thầy giúp em câu này với ạ

Cho hàm số y=f(x)y=f(x) có đạo hàm f(x)f′(x) trên R.R. Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y=f(x).y=f(x). Đặt g(x)=(f(x))2.g(x)=(f(x))2. Số điểm cực trị của hàm số g(x)g(x) là

Toán Học 20/04/2020 3:59:54 PM 1 câu trả lời 400 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 15:59 20-04-2020

Em xem lại câu hỏi đi kèm bài học đã giải chi tiết tại đây: https://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-ham-so-yfx-co-dao-ham-fx-tren-mathbbr/d33c684e-2e70-4b83-8faa-33e6148ed6f9

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.