Hiếu Nghĩa [63743] Đã mua 2 khóa học
16/02/2020 10:48:50 PM

Sao xác định được 2 số đó là 2 và 3 vậy ạ/?

Toán Học 16/02/2020 10:51:31 PM 1 câu trả lời 659 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 11:47 17-02-2020

tập nghiệm là (1;m-1); chứa 2 số nguyên thì phải chứa số 2 và 3 thôi

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.