vyhung0578 [102622] Đã mua 3 khóa học
24/07/2020 10:04:15 PM

Mọi người giúp em làm với ạ ( ko dùng máy tính nha mọi người )

Toán Học 2 câu trả lời 334 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Jack Nguyễn [79953] Đã mua 4 khóa học 00:45 26-07-2020

mk đặt ẩn V((x+4)(6-x))=t (t thuộc đoạn(ngoặc vuông) (0;5))

Bài toán giờ trở thành tìm gtnn gtln của hàm số y=-2t^2+6t+51 trên đoạn(ngoặc vuông) (0;5)

Đến đây là bn lm đc rồi chứ @@@ kết quả của mk Min=31 tại t=5->V((x+4)(6-x))=5--->x=1

Max=55,5 tại t=3/2---->x=(2+V(91))/2 và (2-V(91))/2

1
Lời giải
Đã ghim
FTUer wannabe [94080] Đã mua 5 khóa học 22:53 24-07-2020

cứ đạo hàm thôi

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.