Hà TLH10 [104128]
07/09/2020 5:12:51 PM

Mọi người giải giúp em câu này với ạ. Em cảm ơn.

Một cỗ bài có 52 lá bài, bạn A rút ngẫu nhiên 4 lá. Hỏi số trường hợp thỏa mãn trong 4 lá bài có ít nhất 2 lá cùng số?

A. 264528

B. 382200

C. 264600

D. 382044

Toán Học 0 câu trả lời 496 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.