phuonglan [108083] Đã mua 2 khóa học
14/07/2021 9:52:11 AM

Giúp em giải câu 9 với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 276 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 10:19 14-07-2021

Gọi $I$ và $I'(1;-2)$ lần lượt là tâm đường tròn $(C), (C').$ Ta có $I'$ là ảnh của phép tịnh tiến điểm $I$ theo vecto $\overrightarrow{u}$ suy ra đc tọa độ điểm $I$ là $(0;-7).$

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.