linhnguyen02 [47519]
15/11/2019 9:26:03 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Số các giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=log(xm-m+2) xác định trên [1/2;+vô cg)?

Toán Học 16/11/2019 7:06:07 AM 0 câu trả lời 440 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.