Hùng [78285]
11/03/2020 9:50:43 PM

giới hạn của dãy số

Toán Học 07/04/2020 6:33:23 PM 2 câu trả lời 479 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
vipmath171course [65646] 16:51 23-03-2020

Bài này vẫn chưa có đáp án tìm lim ạ?

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 23:06 12-03-2020

Bài này không tìm được số hạng tổng quát đâu em.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.