Nguyễn Tiến Nhật Tân [34559]
28/12/2018 10:17:47 PM

giải giúp em câu 46 với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 536 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:23 29-12-2018

PTHĐGĐ: $x^3+mx^2+m=-mx+m \Leftrightarrow x^3+mx^2-mx=x(x^2+mx-m)=0.$
Có $x_1=0$ suy ra $\left\{ \begin{matrix} f(0) \ne 0 \\ -1<x_2+x_3<3 \end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{ \begin{matrix} 0+0-m \ne 0 \\ -1<-m<3 \end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{matrix} m \ne 0 \\ 1>m>-3 \end{matrix}\right.$

Vậy có 2 giá trị nguyên $m$ là $m=-2;m=-1.$

Chọn đáp án A.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.