Unset [93460]
23/04/2020 9:45:55 AM

Giải giúp em bài này với ạ . Kết quả ra -2/3 nhưng em cần các bước giải

Lim ( x-> 0) căn 4x+1 -1 ( -1 nằm ngoài căn ) / x^2-3x

Toán Học 1 câu trả lời 334 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 10:22 23-04-2020

\[\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \dfrac{{\sqrt {4x + 1}  - 1}}{{{x^2} - 3x}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \dfrac{{4x}}{{\left( {{x^2} - 3x} \right)\left( {\sqrt {4x + 1}  + 1} \right)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \dfrac{4}{{\left( {x - 3} \right)\left( {\sqrt {4x + 1}  + 1} \right)}} = \dfrac{4}{{\left( {0 - 3} \right)\left( {1 + 1} \right)}} =  - \dfrac{2}{3}.\]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.