Thiên Phong [235]
24/11/2018 4:43:05 PM

cho e hỏi sao b=-3/4 vậy ạ ??

Toán Học 2 câu trả lời 721 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 17:21 24-11-2018

Có cái thanh cuốn ngang kìa em kéo qua để xem hết lời giải

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 17:05 24-11-2018

Em chưa xem full giải đó

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.