Phúc Thắng [127551] Đã mua 5 khóa học
16/07/2021 1:52:33 PM

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A.​​ 249.B.​​ 7440.C.​​ 3204.D.​​ 2942.

Toán Học 1 câu trả lời 37811 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:57 18-07-2021

Xếp chữ số $2$ và hai chữ số $1$ và $3$ thành một nhóm $X$ có $2$ cách xếp ($123$ hoặc $321$).

Chọn ra $4$ chữ số  khác $1,2,3$ có $C_7^4$ cách.

Xếp nhóm $X$ cùng $4$ chữ số trên có $5!$ cách.

Số trường hợp chữ số $0$ đứng đầu là $2 \times C_6^3 \times 4!.$

Vậy có tất cả $2 \times C_7^4 \times 5! - 2 \times C_6^3 \times 4!=7440$ số thỏa mãn.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.