Nguyễn Tấn Tùng [56394] Đã mua 1 khóa học
09/01/2019 10:36:00 PM

Thắc mắc số phức

Cho hỏi sao đoạn này lại bằng f(2i).f(-2i) ạ, f(z) với T nó khác nhau mà 

Toán Học 1 câu trả lời 766 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 02:23 10-01-2019

f(z)=(z-z1)(z-z2)(z-z3)(z-z4), cái tích đầu tiên là f(-2i); tích số 2 là f(2i).

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.