Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
25/11/2018 10:15:57 AM

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm ${f}'(x)>0,\forall x\in [1;2]$ thoả mãn $f(1)=1,f(2)=\dfrac{22}{15}$ và $\int\limits_{1}^{2}{\dfrac{{{({f}'(x))}^{3}}}{{{x}^{4}}}dx}=\dfrac{7}{375}.$ Giá trị tích phân $\int\limits_{1}^{2}{f(x)dx}$ bằng

Vận dụng cao Trắc nghiệm 482 lượt xem 26/03/2021 10:30:03 PM ID Q163797068

Câu trả lời

Lời giải
Hạ thần [3438] 10:16 27-01-2020

Cho e hỏi sao lại tách được thành 1/125x^2 ạ?

0
Lời giải
somekindofname [54264] Đã mua 1 khóa học 20:41 28-04-2020

Làm sao để biết được thêm vào 2 cái 1/125 x^2 vậy ạ? Có mẹo gì không ạ?

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.