Đặng Thành Nam 

5550 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Nguyễn Minh Đạt 

1589 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Vteder 

1434 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

winaplaceatuniversity 

1175 điểm

tham gia 14/04/2020 10:51:08 AM

Phạm Tuấn Anh 

908 điểm

tham gia 12/12/2017 11:14:06 PM

Mai Quốc Trị 

703 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

Huyenthu2212 

655 điểm

tham gia 31/05/2021 9:58:53 PM

Hoàng Ngọc Nhung  

436 điểm

tham gia 26/08/2020 6:46:12 AM

nam anh  

354 điểm

tham gia 23/04/2021 5:32:26 PM

Đàm Hoàng 

350 điểm

tham gia 25/06/2020 3:12:36 PM

nthnth12 

337 điểm

tham gia 04/03/2021 9:55:01 AM

RA TRẬN THÔI 

310 điểm

tham gia 15/02/2020 9:03:33 PM

haly2003 

292 điểm

tham gia 22/06/2020 7:00:51 PM

Tài năng trẻ Lin-gát-đi-nhô 

265 điểm

tham gia 03/10/2018 6:00:15 PM

Nocnoc 

247 điểm

tham gia 08/06/2021 7:11:39 PM

Nguy?n Khánh Hoà2003 

237 điểm

tham gia 16/08/2020 9:37:23 PM

ĐẸP TRAI KHOAI BÉO 

225 điểm

tham gia 20/08/2019 11:24:54 PM

Đỗ Neu 

223 điểm

tham gia 11/08/2019 10:04:52 AM

Đỗ HMU 

221 điểm

tham gia 06/10/2020 8:49:35 AM

thaotuyen1234 

219 điểm

tham gia 07/06/2021 8:20:02 AM

Quockhanh.quoc79@gmail.com 

219 điểm

tham gia 24/12/2020 7:08:41 AM

hocsinhonline 

215 điểm

tham gia 09/10/2020 11:20:51 AM

Cấn Anh Quân 

203 điểm

tham gia 17/06/2021 4:47:10 PM

dodaihoc@ 

200 điểm

tham gia 08/05/2021 6:19:19 PM

Thầy Nam là idol của iem đó <3 

195 điểm

tham gia 01/10/2020 1:28:14 PM

Nguyễn Văn Quyết  

195 điểm

tham gia 08/06/2020 11:05:52 AM

hoang8688.neu@gmail.com 

194 điểm

tham gia 19/02/2020 4:04:14 PM

conchocon 

188 điểm

tham gia 23/05/2021 7:47:40 AM

An Nguyễn  

164 điểm

tham gia 18/03/2020 4:22:29 PM

Thảo 

164 điểm

tham gia 22/05/2021 4:56:42 PM

Bình Nguyên 

160 điểm

tham gia 06/08/2020 5:09:48 PM

0888150629 

156 điểm

tham gia 23/02/2021 7:05:27 PM

icditmb593 

150 điểm

tham gia 24/05/2021 10:03:12 AM

vtedtev21 

149 điểm

tham gia 11/05/2021 4:42:20 PM

Lâm Anh 

148 điểm

tham gia 16/10/2020 11:48:54 AM

Nguyễn Phi Trường đậu bk nhé 

146 điểm

tham gia 06/07/2020 3:29:34 PM