Tôn Thị Quỳnh Nga 

279 điểm

tham gia 03/07/2016 10:07:00 AM

Dangthinhan 

230 điểm

tham gia 11/06/2018 8:19:58 PM

Phạm Quang Huy 

171 điểm

tham gia 11/09/2016 12:41:17 PM

Nguyễn Phương Thảo 

125 điểm

tham gia 04/07/2017 10:49:02 PM

Nguyễn Trung Anh 

93 điểm

tham gia 17/10/2017 8:21:14 PM

Lê Thị Thu Huyền 

88 điểm

tham gia 28/05/2020 8:51:07 PM

Phạm Thanh Hằng 

80 điểm

tham gia 19/07/2021 9:32:41 PM

Võ Chí Thắng 

54 điểm

tham gia 13/06/2020 4:58:48 PM

ngochuyenhao12a1 

36 điểm

tham gia 25/06/2019 12:49:04 PM

Nguyễn Đức Thành 

22 điểm

tham gia 26/06/2019 10:10:35 PM

Chu Cúc 

21 điểm

tham gia 08/06/2016 9:01:13 AM

Nguyễn thành 

16 điểm

tham gia 20/06/2019 1:16:15 PM

Nguyễn Quốc Huy 

15 điểm

tham gia 16/05/2018 1:07:53 AM

nguyễn khánh ly 

14 điểm

tham gia 25/02/2018 7:56:33 PM

Bạn Thắng giấu tên 

12 điểm

tham gia 27/08/2019 10:50:44 PM

Hoàng Ngọc Hà 

12 điểm

tham gia 11/07/2018 10:53:56 PM

NTCA2k3 

11 điểm

tham gia 22/04/2020 9:54:58 PM

Lê Hải Phong 

8 điểm

tham gia 30/03/2020 6:16:05 PM

Dương Huỳnh Phúc Vinh 

8 điểm

tham gia 09/08/2020 7:44:35 PM

HỒNG NGỌC 

5 điểm

tham gia 30/06/2017 11:26:06 PM

phuongnhung2003 

2 điểm

tham gia 19/06/2020 8:02:43 AM

Thanh Hương 

1 điểm

tham gia 21/04/2019 5:07:32 PM

Hiền Nguyễn 

1 điểm

tham gia 03/07/2017 9:01:12 PM

Nguyễn Ngọc Nhân 

0 điểm

tham gia 17/08/2021 10:07:44 AM

Nguyễn Thiên An 

0 điểm

tham gia 02/03/2022 1:57:42 PM

Bùi Mạnh Hùng 

0 điểm

tham gia 25/04/2020 10:49:16 PM

trangdao195 

0 điểm

tham gia 27/06/2020 3:50:56 PM

Bùi Diệu Thảo 

0 điểm

tham gia 16/06/2020 5:54:56 PM

Lương Hường 

0 điểm

tham gia 21/05/2017 5:02:00 PM