Đàm Hoàng 

363 điểm

tham gia 25/06/2020 3:12:36 PM

Ðoàn Lâm 

362 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Đặng Phương 

351 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

MinhKha 

340 điểm

tham gia 10/06/2021 2:31:27 PM

toanta 

337 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Tài năng trẻ Lin-gát-đi-nhô 

335 điểm

tham gia 03/10/2018 6:00:15 PM

Trần Ngọc Hà 

333 điểm

tham gia 04/06/2021 8:51:05 AM

Minh Tuấn  

333 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

hasunne 

331 điểm

tham gia 01/02/2021 3:23:47 PM

Trùm Xỏ 

327 điểm

tham gia 23/02/2020 12:39:50 PM

Nguyễn Thế Hiển  

318 điểm

tham gia 03/07/2019 10:02:00 PM

Nguyễn Thế Thương  

314 điểm

tham gia 30/01/2019 11:20:12 PM

Đỗ đại học 

312 điểm

tham gia 19/08/2019 3:03:04 PM

phạm chiến 

311 điểm

tham gia 18/09/2021 8:39:38 AM

pqhhocchungvted15 

309 điểm

tham gia 21/03/2021 12:16:19 PM

Tôn Thị Quỳnh Nga 

297 điểm

tham gia 03/07/2016 10:07:00 AM

dodaihoc@ 

295 điểm

tham gia 08/05/2021 6:19:19 PM

GiangLinhLinhlun 

289 điểm

tham gia 26/07/2019 10:31:41 AM

chuyenhjhjk33 

288 điểm

tham gia 22/03/2021 12:06:58 PM

ĐĐH 

285 điểm

tham gia 08/05/2019 12:15:20 PM

An Nguyễn  

282 điểm

tham gia 18/03/2020 4:22:29 PM

Cấn Anh Quân 

273 điểm

tham gia 17/06/2021 4:47:10 PM

nguyenhaiduong20020303 

269 điểm

tham gia 08/02/2019 9:15:21 AM

Nguyễn Văn Quyết  

267 điểm

tham gia 08/06/2020 11:05:52 AM

icditmb593 

255 điểm

tham gia 24/05/2021 10:03:12 AM

Adgjkl 

255 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

AaaaaaB 

252 điểm

tham gia 20/07/2020 8:17:20 AM

Trần Thị Hồng Mai 

252 điểm

tham gia 19/07/2019 2:08:00 PM

shaquiri 

250 điểm

tham gia 09/05/2018 10:57:10 AM

Phan Hiền 

250 điểm

tham gia 31/08/2018 10:34:29 AM

nguyễn LA 

249 điểm

tham gia 06/02/2021 12:15:01 PM

hocchung2k2vted@gmail.com 

249 điểm

tham gia 23/05/2019 11:20:21 AM

hocsinhonline 

248 điểm

tham gia 09/10/2020 11:20:51 AM

0888150629 

247 điểm

tham gia 23/02/2021 7:05:27 PM

Đỗ Neu 

244 điểm

tham gia 11/08/2019 10:04:52 AM

HoàngLong 

244 điểm

tham gia 18/05/2021 3:46:45 PM