Ðoàn Lâm 

366 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Đàm Hoàng 

364 điểm

tham gia 25/06/2020 3:12:36 PM

Đặng Phương 

354 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

MinhKha 

343 điểm

tham gia 10/06/2021 2:31:27 PM

toanta 

342 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Trần Ngọc Hà 

340 điểm

tham gia 04/06/2021 8:51:05 AM

Tài năng trẻ Lin-gát-đi-nhô 

335 điểm

tham gia 03/10/2018 6:00:15 PM

hasunne 

334 điểm

tham gia 01/02/2021 3:23:47 PM

Minh Tuấn  

333 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

Trùm Xỏ 

333 điểm

tham gia 23/02/2020 12:39:50 PM

Tôn Thị Quỳnh Nga 

331 điểm

tham gia 03/07/2016 10:07:00 AM

pqhhocchungvted15 

328 điểm

tham gia 21/03/2021 12:16:19 PM

Nguyễn Thế Hiển  

319 điểm

tham gia 03/07/2019 10:02:00 PM

Nguyễn Thế Thương  

316 điểm

tham gia 30/01/2019 11:20:12 PM

Đỗ đại học 

315 điểm

tham gia 19/08/2019 3:03:04 PM

phạm chiến 

312 điểm

tham gia 18/09/2021 8:39:38 AM

dodaihoc@ 

302 điểm

tham gia 08/05/2021 6:19:19 PM

chuyenhjhjk33 

291 điểm

tham gia 22/03/2021 12:06:58 PM

GiangLinhLinhlun 

291 điểm

tham gia 26/07/2019 10:31:41 AM

ĐĐH 

286 điểm

tham gia 08/05/2019 12:15:20 PM

An Nguyễn  

283 điểm

tham gia 18/03/2020 4:22:29 PM

Cấn Anh Quân 

277 điểm

tham gia 17/06/2021 4:47:10 PM

nguyenhaiduong20020303 

269 điểm

tham gia 08/02/2019 9:15:21 AM

Nguyễn Văn Quyết  

267 điểm

tham gia 08/06/2020 11:05:52 AM

Adgjkl 

258 điểm

tham gia 31/01/2019 7:15:34 PM

0888150629 

255 điểm

tham gia 23/02/2021 7:05:27 PM

icditmb593 

255 điểm

tham gia 24/05/2021 10:03:12 AM

AaaaaaB 

254 điểm

tham gia 20/07/2020 8:17:20 AM

Đỗ Neu 

253 điểm

tham gia 11/08/2019 10:04:52 AM

nguyễn LA 

253 điểm

tham gia 06/02/2021 12:15:01 PM

Hạ Vy 

253 điểm

tham gia 10/11/2018 9:28:10 PM

Trần Thị Hồng Mai 

252 điểm

tham gia 19/07/2019 2:08:00 PM

Phan Hiền 

252 điểm

tham gia 31/08/2018 10:34:29 AM

HoàngLong 

252 điểm

tham gia 18/05/2021 3:46:45 PM

shaquiri 

251 điểm

tham gia 09/05/2018 10:57:10 AM

hocsinhonline 

251 điểm

tham gia 09/10/2020 11:20:51 AM