Nguyễn Minh Đạt 

13876 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Đặng Thành Nam 

13376 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Vteder 

4279 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Phạm Tuấn Anh 

1533 điểm

tham gia 12/12/2017 11:14:06 PM

winaplaceatuniversity 

1348 điểm

tham gia 14/04/2020 10:51:08 AM

Mai Quốc Trị 

1272 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

Cư Yết 

1162 điểm

tham gia 22/11/2018 2:37:15 AM

Huyenthu2212 

807 điểm

tham gia 31/05/2021 9:58:53 PM

Lý Thanh Tiến 

682 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

hoangminhhiengoku 

623 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

Bé Hiếu 

573 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Ps Mạnh 

545 điểm

tham gia 14/11/2017 9:00:41 PM

^___^ 

529 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

nam anh  

523 điểm

tham gia 23/04/2021 5:32:26 PM

Chinh Phục TDT 

519 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

Hàn Tiểu Tuệ 

510 điểm

tham gia 05/01/2019 7:13:21 PM

Hoàng Ngọc Nhung  

494 điểm

tham gia 26/08/2020 6:46:12 AM

Trịnh Huy Hoàng 

483 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

HanMyn 

472 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

nthnth12 

456 điểm

tham gia 04/03/2021 9:55:01 AM

RA TRẬN THÔI 

445 điểm

tham gia 15/02/2020 9:03:33 PM

oisamxetl6 

435 điểm

tham gia 21/05/2020 9:06:23 AM

Im YOONa 

426 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

nguyenvy9392 

408 điểm

tham gia 11/05/2019 3:08:40 PM

Vteder 2020  

405 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

ĐẸP TRAI KHOAI BÉO 

400 điểm

tham gia 20/08/2019 11:24:54 PM

Thammon74 

389 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

Nguy?n Khánh Hoà2003 

386 điểm

tham gia 16/08/2020 9:37:23 PM

YDS_FTU 

386 điểm

tham gia 17/02/2020 8:17:53 PM

haly2003 

380 điểm

tham gia 22/06/2020 7:00:51 PM

Đàm Hoàng 

359 điểm

tham gia 25/06/2020 3:12:36 PM

Ðoàn Lâm 

353 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Đặng Phương 

348 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

Minh Tuấn  

332 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM

toanta 

331 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Tài năng trẻ Lin-gát-đi-nhô 

329 điểm

tham gia 03/10/2018 6:00:15 PM