Nguyễn Minh Đạt 

13999 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Đặng Thành Nam 

13672 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Vteder 

4310 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Phạm Tuấn Anh 

1561 điểm

tham gia 12/12/2017 11:14:06 PM

winaplaceatuniversity 

1358 điểm

tham gia 14/04/2020 10:51:08 AM

Mai Quốc Trị 

1295 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

Cư Yết 

1162 điểm

tham gia 22/11/2018 2:37:15 AM

Huyenthu2212 

1125 điểm

tham gia 31/05/2021 9:58:53 PM

Lý Thanh Tiến 

689 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

hoangminhhiengoku 

625 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

nam anh  

602 điểm

tham gia 23/04/2021 5:32:26 PM

Bé Hiếu 

576 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

Ps Mạnh 

547 điểm

tham gia 14/11/2017 9:00:41 PM

^___^ 

531 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

nthnth12 

523 điểm

tham gia 04/03/2021 9:55:01 AM

Chinh Phục TDT 

519 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

Hàn Tiểu Tuệ 

510 điểm

tham gia 05/01/2019 7:13:21 PM

Hoàng Ngọc Nhung  

497 điểm

tham gia 26/08/2020 6:46:12 AM

Trịnh Huy Hoàng 

483 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

HanMyn 

475 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

RA TRẬN THÔI 

445 điểm

tham gia 15/02/2020 9:03:33 PM

oisamxetl6 

435 điểm

tham gia 21/05/2020 9:06:23 AM

Im YOONa 

430 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

nguyenvy9392 

409 điểm

tham gia 11/05/2019 3:08:40 PM

Vteder 2020  

408 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

ĐẸP TRAI KHOAI BÉO 

402 điểm

tham gia 20/08/2019 11:24:54 PM

Thammon74 

392 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

YDS_FTU 

388 điểm

tham gia 17/02/2020 8:17:53 PM

Nguy?n Khánh Hoà2003 

386 điểm

tham gia 16/08/2020 9:37:23 PM

haly2003 

384 điểm

tham gia 22/06/2020 7:00:51 PM

Đàm Hoàng 

360 điểm

tham gia 25/06/2020 3:12:36 PM

Ðoàn Lâm 

356 điểm

tham gia 07/03/2019 8:16:47 PM

Đặng Phương 

348 điểm

tham gia 16/07/2019 4:16:58 PM

thaotuyen1234 

333 điểm

tham gia 07/06/2021 8:20:02 AM

toanta 

332 điểm

tham gia 16/05/2019 10:06:32 PM

Minh Tuấn  

332 điểm

tham gia 23/08/2018 7:38:57 PM