Đặng Thành Nam 

20313 điểm

tham gia 09/11/2015 6:07:09 PM

Nguyễn Minh Đạt 

14992 điểm

tham gia 15/11/2015 3:37:02 PM

Vteder 

4948 điểm

tham gia 15/11/2015 2:27:49 PM

Phạm Tuấn Anh 

1674 điểm

tham gia 12/12/2017 11:14:06 PM

winaplaceatuniversity 

1391 điểm

tham gia 14/04/2020 10:51:08 AM

Huyenthu2212 

1350 điểm

tham gia 31/05/2021 9:58:53 PM

Mai Quốc Trị 

1328 điểm

tham gia 08/07/2018 10:51:17 PM

Cư Yết 

1176 điểm

tham gia 22/11/2018 2:37:15 AM

nam anh bật chế độ ôn thi :D 

947 điểm

tham gia 23/04/2021 5:32:26 PM

Lý Thanh Tiến 

714 điểm

tham gia 14/07/2017 7:17:54 PM

VTEDER 2022  

711 điểm

tham gia 25/10/2021 2:14:08 PM

hoangminhhiengoku 

634 điểm

tham gia 04/04/2019 11:30:33 PM

Bé Hiếu 

589 điểm

tham gia 26/03/2017 10:00:41 AM

nthnth12 

588 điểm

tham gia 04/03/2021 9:55:01 AM

Ps Mạnh 

554 điểm

tham gia 14/11/2017 9:00:41 PM

Chinh Phục TDT 

539 điểm

tham gia 30/06/2019 8:05:49 PM

^___^ 

536 điểm

tham gia 27/10/2018 1:11:35 PM

Nocnoc 

528 điểm

tham gia 08/06/2021 7:11:39 PM

Hàn Tiểu Tuệ 

512 điểm

tham gia 05/01/2019 7:13:21 PM

Hoàng Ngọc Nhung  

489 điểm

tham gia 26/08/2020 6:46:12 AM

37Gucci-Ngô Đức Tài 

486 điểm

tham gia 31/08/2020 8:26:04 PM

Trịnh Huy Hoàng 

483 điểm

tham gia 07/09/2017 12:19:03 PM

HanMyn 

480 điểm

tham gia 11/04/2019 11:33:58 AM

Nguyễn Tuấn Anh  

474 điểm

tham gia 18/12/2020 12:30:15 PM

RA TRẬN THÔI 

455 điểm

tham gia 15/02/2020 9:03:33 PM

oisamxetl6 

451 điểm

tham gia 21/05/2020 9:06:23 AM

Ðô 

447 điểm

tham gia 17/01/2021 10:04:56 AM

Im YOONa 

432 điểm

tham gia 06/06/2019 8:48:18 PM

Thammon74 

423 điểm

tham gia 30/12/2018 3:42:50 PM

Vteder 2020  

420 điểm

tham gia 05/07/2017 9:58:52 PM

nguyenvy9392 

416 điểm

tham gia 11/05/2019 3:08:40 PM

ĐẸP TRAI KHOAI BÉO 

410 điểm

tham gia 20/08/2019 11:24:54 PM

YDS_FTU 

399 điểm

tham gia 17/02/2020 8:17:53 PM

haly2003 

395 điểm

tham gia 22/06/2020 7:00:51 PM

Nguy?n Khánh Hoà2003 

389 điểm

tham gia 16/08/2020 9:37:23 PM

thaotuyen1234 

385 điểm

tham gia 07/06/2021 8:20:02 AM