Huong Giang phan b?i châu [112539]
12/03/2021 6:47:20 AM

xin phép thầy cho e hỏi với ạ, trong hai cách này có cái sai không ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 305 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 15:50 12-03-2021

Cả hai cách đều đúng em nhé! Chú ý cách 2 thay đổi cận =)

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.