blupi [8057] Đã mua 4 khóa học
24/07/2019 10:46:10 PM

xin giúp em câu này với ạ (PT LƯỢNG GIÁC)

 mọi người giúp em cái đoạn m kia với ạ ? m đấy là sao và làm thế nào mà ra x thế ạ ? em cảm ơn!! ( câu Q688616686 ạ! )

Toán Học 25/07/2019 12:29:11 PM 2 câu trả lời 615 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:37 25-07-2019

$2m+1$ và $2k+1$ đều là các số lẻ nên tích chúng không thể bằng 1 số chẵn được.

1
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 16:10 25-07-2019

đoạn m nào em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.