blupi [8057] Đã mua 4 khóa học
23/09/2019 8:55:38 PM

xin giúp em câu này với ạ

lời giải chi tiết của câu này ntn ạ ? Q732333443

Chủ vườn lan đã để nhầm 10 chậu lan có hoa màu đỏ với 10 chậu lan có hoa màu vàng (lan chưa nở hoa). Một khách hàng đến mua 7 chậu lan một cách ngẫu nhiên, tính xác suất để khách mua được ít nhất 5 chậu lan có hoa màu đỏ.

 

Toán Học 1 câu trả lời 2765 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 22:12 23-09-2019

Số phần tử không gian mẫu \[n\left( \Omega  \right) = C_{20}^7.\]

Xác suất cần tìm:

\[P\left( A \right) = \frac{{C_{10}^5.C_{10}^2}}{{C_{20}^7}} = \frac{{189}}{{1292}}.\]

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.