Nguyễn Tấn Tùng [56394] Đã mua 1 khóa học
27/11/2018 4:35:46 AM

Xin chi tiết giải câu này ạ

Biết rằng phương trình log2(|2x1|+m)=1+log3(m+4x4x2) có nghiệm thực duy nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. m(0;1)
B. m(1;3) C. m(3;6) D. m(6;9)

 

Toán Học 27/11/2018 4:37:19 AM 1 câu trả lời 632 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 11:17 27-11-2018

Em nên học hết bài giảng biện luận nghiệm rồi làm đề đi kèm nhé

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.