An [68495] Đã mua 4 khóa học
17/07/2019 5:18:52 PM

Xét tính đơn điệu của hàm số tổng và hàm số hợp (Đề số 01)

tại sao không dùng cách tìm x sao cho 1-2x>0 và f'(1-2x)<0  được ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 1985 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 01:36 18-07-2019

Em chọn đối chiếu được đáp án thì vẫn được mà em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.