An [68495] Đã mua 4 khóa học
16/07/2019 6:47:47 PM

Xét tính đơn điệu của hàm số tổng và hàm số hợp (Đề số 01)

Câu 30 (10 Điểm) - Q676604096
Tại sao phải đặt t ạ?

Toán Học 1 câu trả lời 789 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 23:34 16-07-2019

Em nên bình luận ngay bên dưới câu hỏi, để tiện giải đáp em nha.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.