Unset [146754]
21/11/2021 8:59:25 PM

Xét hội tụ toán cao cấp

 Xét tính hội tụ của các tích phân suy rộng:

A.Tích phân từ e đến + vô cùng 1/Inx dx

Olympic Toán SV - Đại số 0 câu trả lời 32 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.