Đỗ đại học [58521]
02/01/2021 1:45:51 PM

xét hai số thực dương thay đổi x,y sao cho xy>1

Mọi người ơi giúp em câu này với ạ . Em cảm ơn ạ

Toán Học 0 câu trả lời 358 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.