Trangf-m [55950]
03/12/2018 9:29:01 PM

Xác suất nè mọi người giúp vs ạ!!!!!!

cho các tự nhiên 1,2,3,...1000.tính xác suất để chọn ra 6 số là 1 cấp số cộng

Toán Học 1 câu trả lời 770 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 17 khóa học 22:33 03-12-2018

Có tất cả bao nhiêu cách chọn ra 6 số từ tập $S=\left\{ 1,2,...,1000 \right\}$ để 6 số được chọn lập thành một cấp số cộng

A. \[99301.\]

B. \[79401.\]

C. \[79600.\]

D. \[99500.\]

Câu 21. Giả sử 6 số được chọn ra là ${{x}_{1}}<{{x}_{2}}<{{x}_{3}}<{{x}_{4}}<{{x}_{5}}<{{x}_{6}}$ trong đó ${{x}_{n}}={{x}_{1}}+(n-1)d,d\in {{\mathbb{N}}^{*}},n=1,...,6.$ 

Vì ${{x}_{6}}={{x}_{1}}+5d\le 1000\Leftrightarrow d\le \frac{1000-{{x}_{1}}}{5}\le \frac{1000-1}{5}=199,8\Rightarrow d\in \left\{ 1,....,199 \right\}.$ 

Mặt khác ${{x}_{1}}\le 1000-5d\Rightarrow {{x}_{1}}\in \left\{ 1,...,1000-5d \right\}$ có $1000-5d$ cách chọn ${{x}_{1}},$ tương ứng với $1000-5d$ cách chọn 6 số $({{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}},{{x}_{4}},{{x}_{5}},{{x}_{6}}).$

Vậy theo quy tắc cộng và quy tắc nhân có tất cả $\sum\limits_{1}^{199}{(1000-5d)}=99500$ cách chọn ra 6 số thoả mãn.  

Chọn đáp án D. 

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.