thanhhuong136 [38605]
18/02/2019 10:11:56 PM

Xác suất khó lớp 12 4 học sinh lớp A, 4 học sinh lớpB ,2 hs lớp C . Xếp 10 banh vào 10 ghê hàng ngang . Xác suất để không có 2 bạn cùng lớp ngồi cạnh nhau

Một đội tuyển có 4 học sinh lớp A, 4 học sinh lớpB ,2 hs lớp C . Xếp 10 banh vào 10 ghê hàng ngang . Xác suất để không có 2 bạn cùng lớp ngồi cạnh nhau

Toán Học 19/02/2019 11:38:03 AM 1 câu trả lời 843 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Xuân Kiên [21919] Đã mua 2 khóa học 21:03 02-03-2019

4!*5P4*10P2/10!=1/14

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.