LD [84991] Đã mua 2 khóa học
21/03/2021 11:02:27 PM

Xác suất để mỗi học sinh lớp 12B đều đứng giữa hai học sinh 12C, đồng thời An, Bình luôn đứng cạnh nhau bằng

Xếp 9 học sinh gồm 2 học sinh 12A, 2 học sinh 12B và 5 học sinh 12C (trong 5 học sinh 12C có An và Bình) thành một hàng ngang. Xác suất để mỗi học sinh lớp 12B đều đứng giữa hai học sinh 12C, đồng thời An, Bình luôn đứng cạnh nhau bằng

Toán Học 0 câu trả lời 447 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.