An Li [65783]
04/01/2019 3:55:25 PM

Tỷ số thể tích khối đa diện

Tại sao B'C'//BC và suy ra đc tỷ số B'B/B'S=AB/SS' ạ? Em cảm ơn

Toán Học 1 câu trả lời 681 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 16:57 04-01-2019

Hai mp lần lượt chưa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng song song với hai đường thẳng đó.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.