H?ngTh?mA3 [178315]
12/04/2024 6:45:06 PM

Tứ phân vị của mẫu số liệu sau

Tứ phân vị của mẫu số liệu sau 12,3,6,15,27,33,31,18,29,54,1,8,9,11

Toán Học 0 câu trả lời 227 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.