SVT_17 [39178]
01/12/2020 9:50:43 AM

Trong không gian R^3 cho tập W

Đại số tuyến tính 1 câu trả lời 666 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 13:27 02-12-2020

Nếu em có khoá học PRO S1 thì xem giải tại đây nhé: https://www.askmath.vn/cau-hoi/cho-tap-chung-minh-rang-la-khong-gian-con-cua-va-tim-co-so-so/b64d2bf7-8a1e-412d-92b8-5d6e9ba3b83f

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.