phan th? h?ng [71381]
10/03/2019 5:58:43 AM

trích đề thi thử đợt 2 trường thpt minh khai, mã 001

bài1: trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2+y^2+z^2_2x+4y-6z-11=0 và mặt phẳng (P): 2x+6y-3z+m(m<0). biết rằng mp P cắt mặt cầu s theo giao tuyến là đường tròn bán kính bằng 3.tính khoảng cách d từ gốc tọa độ đến mp(P)

bài 2: gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m để đths y=-x^3+3x^2+3(m^2-1)x-3m^2-1 có hai điểm cực trị cách đều gốc tọa độ O, tích các phần tử của S là?

Toán Học 1 câu trả lời 778 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 01:40 11-03-2019

Em có full đề thì gửi fb cho anh, anh sẽ full lại. fb: facebook.com/minhdat2411 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.