phan th? h?ng [71381]
10/03/2019 4:53:00 AM

trích đề thi THPTQG thi thử đợt 2 thpt minh khai

hai viên đạn cùng rời khỏi nòng súng tại thời điểm t=0 với những vận tốc khác nhau:viên thứ nhất có v=3t^2(m/s); viên thứ 2 có v=2t+6(m/s).hỏi từ giấy thứ mấy rở đi thì viên đạn thứ nhất xa điểm xuất phát hơn điểm thứ 2 

Toán Học 1 câu trả lời 794 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 17 khóa học 05:06 10-03-2019

Cần tìm:

$\begin{gathered}{S_1} - {S_2} > 0 \Leftrightarrow \int\limits_0^t {{v_1}(t)dt}  - \int\limits_0^t {{v_2}(t)dt}  > 0 \Leftrightarrow \int\limits_0^t {\left( {{v_1}(t) - {v_2}(t)} \right)dt}  > 0 \hfill \\\Leftrightarrow \int\limits_0^t {\left( {3{t^2} - 2t - 6} \right)dt}  > 0 \Leftrightarrow {t^3} - {t^2} - 6t > 0 \Leftrightarrow t > 3 \hfill \\ \end{gathered} $

Vậy bắt đầu từ giây thứ 3 trở đi....

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.