Unset [116906]
03/12/2020 11:04:49 AM

Trả lời nhanh giúp em

 

Một nhà sản xuất tiêu thụ sản phẩm trên thị trường cạnh tranh với giá 20 USD. Cho biết hàm sản xuất  với giá thuê lao động là 40USD. Hãy xác định mức sử dụng lao động cho lợi nhuận tối đa

Giải tích 0 câu trả lời 641 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.